Skip to main content

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

Y A Ş A M I N  A D R E S İ

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

YAŞAMIN ADRESİ

Hayallerinizi Aşan Bir Proje

Küçükçekmece Gölü’nün Yanı Başında,
Mavi Ve Yeşilin En Güzel Tonlarıyla
Yeni Bir Yaşamın Kapıları Aralanıyor.

Hayallerinizi Aşan Bir Proje

Küçükçekmece Gölü’nün Yanı Başında,
Mavi Ve Yeşilin En Güzel Tonlarıyla
Yeni Bir Yaşamın Kapıları Aralanıyor.

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

Ö R N E K  D A İ R E  T İ P L E R İ

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

ÖRNEK DAİRE TİPLERİ

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

S O S Y A L  A Y R I C A L I K L A R

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

SOSYAL AYRICALIKLAR

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

G Ö L  M A N Z A R A S I

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

GÖL MANZARASI

Küçükçekmece Gölü’nün sevilen dostları
kuğular yeni komşunuz olacak.

Küçükçekmece Gölü’nün sevilen dostları kuğular yeni komşunuz olacak.

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

L O K A S Y O N

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

LOKASYON

Stratejik Konum İle Önemli Noktalara Rahat Ulaşım

Stratejik Konum İle Önemli Noktalara Rahat Ulaşım

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

S İ S M İ K  İ Z O L A T Ö R

T E K N O L O J İ S İ

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

SİSMİK İZOLATÖR TEKNOLOJİSİ

Sismik izolatörler yapıyı bulunduğu zeminden izole eder yani ayırır. Depremin etkisiyle esneyen izolatörler deprem enerjisinin bir kısmını sönümler ve deprem anında oluşabilecek rezonans etkisinin önlenmesini sağlar. Bu sayede depremin etkisiyle binalarda oluşabilecek hasar ya hiç oluşmaz ya da hafif düzeyde kalır.
Sismik izolatörler yapıyı bulunduğu zeminden izole eder yani ayırır. Depremin etkisiyle esneyen izolatörler deprem enerjisinin bir kısmını sönümler ve deprem anında oluşabilecek rezonans etkisinin önlenmesini sağlar. Bu sayede depremin etkisiyle binalarda oluşabilecek hasar ya hiç oluşmaz ya da hafif düzeyde kalır.

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

V A Z İ Y E T  P L A N I

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

VAZİYET PLANI

Satış Ofisimiz

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

G A L E R İ

━  G  Ö  L  Y  A  K  A  ━

GALERİ

Özerka, projelerinde sadece binalar inşa etmiyor, aynı zamanda ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerini yakından takip ederek, geleceğe yönelik çözümler sunuyor. Her projede önceliğimiz, sadece binalar değil, aynı zamanda yaşam kalitesi standartlarını yükseltmek ve topluma değer katmaktır.

444 2 521
Bahçeşehir 1. Kısım, Doğa Parkı Cd Bahçeşehir Park AVM Sit no: 25C/A, Başakşehir/İstanbul
info@golyaka.com

Bizimle İletişime Geçin

Adres

Bahçeşehir 1. Kısım,
Doğa Parkı Cd
Bahçeşehir Park
AVM Sit no: 25C/A,
Başakşehir/İstanbul

İletişim

T: 444 2 521

E: info@golyaka.com

© 2024 Gölyaka İstanbul